NGSBET ORTAKLIK ANLAŞMASI

Sözleşme

NgsBet Affiliate brands (NgsBet.com)’un pazarlanması amacıyla NgsBet Affiliate Ortaklık Programı İştirak Başvurusu (bundan sonra “Ortaklık Programı” olarak anılacaktır)’nun tamamlanmasıyla;8048/JAZ2014-036 tescil numarasıyla Level Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12, WillemstadCuraçao adresindeki Ofisiyle Curaçao yasalarınca tescil edilmiş Better World Ltd tarafından işletilen iştirakçi ortak (bundan sonra “İştirak” olarak anılacaktır) bu Sözleşmede öne sürülen bütün hükümler ve koşullar yanı sıra www.NgsBet.com website’ndeki Kullanım şartları ve Gizlilik İlkesi’ne ve www.NgsBet.com zaman zaman ilan edilecek diğer kural ve/veya talimatlara sadık kalmayı kabul edecektir.

Ortaklık Programı, her zaman, en az 14 gün önce, ön bildirimle,bu sözleşmenin bütününü veya herhangi bir bölümünü değiştirme hakkını saklı tutar.Uygun olduğu takdirde Ortaklık Programı tarafından sözleşme taraflarının e-mail adresine gönderilecek mesaj yoluyla yapılacak bildirim derhal karşı tarafa tebliğ edilmiş sayılacaktır. Eğer İştirak değişiklikleri kabul etmezse, İştirak bu sözleşmedeki kurallar uyarınca fesheder. Bu tür değişiklikler sonrasında İştirak’in ortaklığının devam etmesi bu tür değişikliklere uyulmasını teşkil etmektedir.

 

1.Amaçlar

1.1. Markamız online Spor Bahisçiliği, Casino ve Poker sunarak İştirakin kendi ağındaki online bahis oyuncularını ilgisini kendisine çekmek ve dönüştürmek için ortaklık ilişkileri kurmakla ilgilenir.

1.2.Başvuran oyuncular aracılığıyla; komisyon planına sadık kalacağını belirten İştirak İştirak başvuran oyuncuların aktivitelerinden komisyon kazanacak ve de Ortaklık Programı, sözleşmeye uygun bir şekilde ödeme yapacaktır.

1.3. Bu sözleşme, Bahis merkezinde, Markamız’ın websitesi’ndeki Casino ve/veya Poker oyuncularını İştirak’e başvurmasında ve büyürken uygulanabilir bir reklamcılık işbirliğinin fırsatlarının ve sınırlarının taslağını çizer.

2. NgsBet Affiliates’in Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

2.1. NgsBet Affiliates İştirak üzerinde başvuran yeni müşterilere özgün bir tanıma kodu tahsis eder, oluşan ciroyu yönetir, net gelirleri ve başvuranlar üzerinden kazanılan toplam miktarı bu sözleşmede öngörülen ödeme planı ve hesaplama yapısı üzerinden hesaplar.

2.2. NgsBet Affiliates, İştirake komisyon istatistiklerini sağlayacaktır ve iş ile ilgili tüm müşteri hizmetlerini idare edecektir

2.3. NgsBet Affiliates doğruluğu sağlamak için makul olan en yüksek standartlarda takip ve bildirim yapacaktır

2.4. NgsBet Affilliate iş bu sözleşmede belirtilen şartlara göre İştirake ortaya çıkan gelir üzerinden ödenmesi gereken miktarı ödeyecektir.

3. Hilecilik ve Dolandırıcılık

3.1 “Dolandırıcılık” terimi oluşturulan işitarak veya iştirak gruplarının gizli anlaşmasıyla komisyonlarda hile yapma amacıyla yapılan işbirliği yapmadır. Gizli bunları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

Komisyonları yapay yollardan arttırmak için bonus düzenleme girişimi

Bahis işbirlikçiliği yani bahisler üzerinden yapay şekilde komisyon yükseltme

Kendisine kar sağlamak amacıyla kendi komisyonlarında oyunculara indirim vermek

Hile amacıyla çoklu (ikili) hesap işbirlikçiliği ve/veya oyuncu hesabı, ve son olarak

NgsBet.com’un değerlendirmesi ve detaylı şekilde araştırmayla bulunan komisyon dolandırıcılığı için oluşturulmuş bütün hareketler.

4. İştirakin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

İştirak’in bundan sonraki teminatları ve üstlendikleri:

4.1. Ortak Programımıza katılarak Markamızın websitesine/lerine, size atanmış linkleri muhafaza ederek kendi websitenizden pazarlama, teşvik ve yeni potansiyel oyuncuları yönlendirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz.Bu link bir yada daha çok metin bağlantısı (text link), başlık (banner) veya diğer pazarlama teminatları (çek, senet gibi) ile kurulur. Siz sadece pazarlama ve promosyon aktivitelerinizin konusu ve içeriği ile ilgili sorumlu olacaksınız. Bütün bu aktiviteler profesyonelce, hukuka usule uygun ve bu sözleşmenin koşulları ve şartlarına göre idare edilmek zorundadır. Karalayıcı, ayrımcı, ahlaka aykırı, hukuk dışı ve diğer uygun olmayan veya cinsellik, pornografik, ahlak dışı ve görsel şiddet ürünlerini içeren hiç harekette bulunamayınız.

4.2. Kumar için yasal yaş sınırının altında olan hiç kimseyi hedeflemeyiniz.

4.3. Bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte yasadışı ve hileli hareketler içeren yasa dışı yolları Markamızı adına oluşturmayınız:

Bir oyuncuyu kayıt yaparken veya doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir oyuncunun hesabına para yatırırken onun takipçilerini arasından İştirakçini kendi kişisel kullanımı ve/veya akrabaları, arkadaşları çalışanları veya ilgili 3. Taraflar veya yapay olarak komisyon ödemeleri yükseltme girişimi veya şirketi başka şekillerde şirketi dolandırmaya çalışmak bu kuralın dolandırıcılıkla ihlali sayılacaktır.

 

Spam e-mail ve mesaj göndererek aşağıdaki bir veya birden çok kriteri yerine getirmek: 
1. İstenmeyen e-mail 
2. Yanlış veya yanıltıcı ifade içermek 
3. Doğru bir mülkten kaynaklanmayan IP adresi ve/veya e-mail adresi 
4. Online ve gerçek zamanlı abonelikten çıkarma opsiyonu içermemek 
5. Kötü amaçlı veya kişinin özel hayatını ihlal eden yazılınlar ve bazı özel yazılımlar 
6. Simge eklemek veya download yaptıran yazılımlar veya muhatabın izni olmadan benzer şeyler yapmak.

 

4.5. İştirak, Ortaklık Programı, sözleşme taraflarının kullandığı domain veya subdomain’lerinde NgsBet’ benzerlikleriyle karıştırılan veya koruma altındaki diğer ticari markaları veya/veya Ortaklık Programı, Markamız veya Markamız’ın kendi İştiraklerine ait olan isim haklarıyla işbirliği içinde olmadığını kabul eder.

4.6. İştirak, hasarsız olarak Ortaklık Programı ve/veya ortak website www.NgsBetaffiliates.com üzerinden yollanan ticari materyalleri kullanamayacaktır; Ortaklık Programı ve NgsBet Affiliates’e yerleştirilmiş Markamız veya diğer koşıllar, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarını ise Ortaklık Programı’ndan yazılı şekilde rıza ile almalıdır.

4,7. Ortaklık Programının kapsamı dahilindeki tekbir linkin kullanılmasının sağlanması, uygun tescil ve satış hesaplamalarıyla kabul edilir aski takdirde teminat kullanılır. Ayrıca Ortaklık Programının önceden yazılı izni olmadan hiçbir link hiçbir şekikde değiştirilemez veya modifiye edilemez.

4.8. Markamızın ve Ortaklık Programı’ın öne sürdüğü marka rehberliğine sadık kalınması taahhüt edilmelidir.

5. Ödeme

5.1. Komisyon her ayın sonunda hesaplama yapar ve ödemelerin ayın 14’ü itibariyle 100 euro'yu (alt sınır) aşmasını şart koşar. Eğer borç bakiyesi alt sınırdan az ise Net Bakiye izleyen ayda alt sınırı aştığında ödeme yapılır.

5.2. Komisyon hesaplamasında bir yanlış olursa ise Ortaklık Programı her ne zaman olursa olsun, en kısa sürede hesaplamadaki yanlış düzeltme hakkını saklı tutar ve İştiraki’e yapılan eksik ödemeyi tamamlar veya fazla ödemeden ise kesinti yapar.

5.3. İştirak net bakiye hesabıyla ilgili farklı görüşte ise İştirak, Ortaklık Programına anlaşmazlığın sebebini bildirecektir.

5.4. NgsBet Affiliates, yasadışı ve/veya dolandırıcılıkla ilgili bir hareket ve/veya bu sözleşmenin ihlal edildiğiyle ilgili bir hareketten şüphe duyarsa,  İştirake yapılan bakiye ödemesini tek taraflı olarak 30 güne kadar erteleyebilir; bu sırada soruşturma ve ilgili işlemlerin antlaşma hükümlülüklerine uygun olup olmadığını doğrular.

5.5.Yürürlülükte yasalarca, kural, yürütmelikle, düzenlemelerle ve/veya bu sözleşmedeki herhangi bir şarta aykırı olan dolandırıcılık veya yasadışı eylemler olduğu makul şekillerde anlaşabilinen İştirak’in katıldığı, katılma veya niyetinde olduğu veya yapılan eylemlerin farkında olmadan katıldığı veya eylemlerin trafiğine katıldığı düşünülen bunlarla sınırlı olmamakla birlikte para aklama, çalıntı kredi kartı kullanma, hilecilik, bonusların ve diğer promosyonların kötüye kullanımı varsa vadesi dolan ödemeler yapılmayacaktır.

5.6. İştirak;hileli veya tahrifatlı işlemler ve bunlara ek olarak hukuki sebepler veya İştrak’in hukuku yetkisince oluşan kendisine karşı tüm işlemler yüzünden olan bütün masrafları; oluşturulan komisyona iade etmeyi kabul eder.

5.7.  İştirak bütün vergiler, harçlar, ücretler, masraflar ve  yerel veya yurtdışı vergi kurumları, departmanları veya bu sözleşme kapsamında İştirak’in diğer yasal kurumlarının oluşacak kazançlarının vadesi gelmiş veya ödenebilir paralarından İştirak yalnız kendisi sorumludur. Ne Markalarımız ne de Ortaklık Programı İştirakin herhangi bir şekilde sorumlu olduğu vadesi gelmiş ödenmemiş hesaplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir ve İştirak bundan sonra Markalarımızı ve Ortaklık Programımızı bu konulardan hariç tutar.

5.8. Ortaklık Programı’nın tek taraflı iradesiyle İştirak’ye ticari antlaşma yeniden yapılandırması sağlanır. Alternatif gelir kaynakları örnekleri “edinim maliyeti planı olarak tanımlanır. İşbu Partner Programı, mevcut durumu açıklığa kavuşturmak için İştirakçi’yi tek tip bir ticari yapıya dönüştür, bu mümkün olmazsa iki farklı ticari yapı olarak var olurlar. Bu sebeple İştirak, Ortaklık Programı’nın farklı kazanç yapıları önerisini standart Komisyon Yapısı şeklinde Sözleşme’de ayrıntılı bir şekilde planlanmasını bu kez kabul eder devamında İştirak, yeni önerilen kazanç yapılandırılmasının halihazırda var olan komisyon yapısının yerini alacağının kabul ve bilgisi dahilinde olduğunun farkındadır. Yukarıda belirtilenlere rağmen sözleşme hüküm ve koşullarına uygun olarak İştirakçinin bu var olan sözleşmedeki varsayılan bütün yükümlülükleri bu sözleşmenin feshine kadar devam edecektir.

5.9.İştirakçi standart komisyon yapısını ortaklık içinde

Tüm gelirlerin bölüşüm komisyonu yapısı bu sözleşmede öngörülen hesaplama yapısı içinde yürütülür ve Standart Komisyon oranına göre gelir bölüşümünün nasıl yapılacağı 17. Maddede gösterilmiştir.

6.Tazminat

6.1.İştirak serbestçe zarar vermeden her türlü sorumluluğu ve talepleri makul uzman ve hukuki ekspertler ücretlerini, tazminatı ve Markamızın ve onun ortaklarını, takipçilerini, yetkililerini, çalışanlarını, acentelerini, yöneticilerini, hissedarlarını ve avukatlarını korur ve zararlarını karşılar ve bunların kaynak sebebi şunlar olmalıdır:

Bu sözleşmedeki; İştirakin temsilcileri, teminatlarını veya sözleşmelerini ihmallerini,

İştirak’in kullanımdaki (veya kötüye kullanımdaki) market malzemelerini,

İştirakin karalayıcı, iftira niteliğindeki veya yasadışı malzeme kapsamına giren bilgi ve belgelerini,

İştirak’in bilgi, bilgilerin gizliliği ihlali, 3. Kişilerin patent, ticari marka, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları veya 3. kişilerin özel veya kamusal haklarını ihlal edilmesinden doğan talepler ve uyuşmazlıklar,

Bu sözleşmedeki her türlü ihlal.

6.2. NgsBet Affilliates kendi masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü konudakidavalarda kendini savunma hakkını saklı tutar.

 

7. Fesih

7.1. Sözleşme tarafların her birinin 30 gün içinde diğerine vereceği yazılı bildirimle fesih olacaktır. Yazılı bildirim e-mail şeklinde veya posta yoluyla ulaştırılacaktır.

7.2.  İşbu sözleşmenin tarafları, bu sözleşmenin feshinde anlaştıktan sonra:

İştirak, kendi sahip olduğu, muhafaza ettiği ve kontrolündeki bütün gizli bilgilerile (bütün kopyalar ve bunların türevleri) Ortaklı Programı’na iade olur.

İştirak, feshinin yürürlüğe girdiği girdiği tarihe kadar kazanılan ve ödenmemiş komisyonlar bakımından yetkili olur; fakat Ortak Program doğru ücret ödendikten sonra 90 güne kadar İştira’in son nihai ödemesini durdurabilir. İştirak, bu tarihten sonra kazanç elde edemez veya komisyon kabul edemez.

İştirak; Ortaklık Programı ve Markamız’ı bütün yükümlülük ve sorumluluklardan fesih tarihinin gelmesiyle fes edebilir, bunun istisnası ise yapısı gereği fesihi ayakta tutan yükümlülüklerdir. Fesih, İştirak’in feshin öncesinde oluşan ve/veya hatta bu sözleşmenin feshinden sonra herhangi bir zamanda oluşan gizli bilgilerin ihlalden doğan yükümlülüğünü hafifletmeyecektir. İştirak’in Ortaklık Programı ve Markamız’a yönelik gizlilik ile ilgili yükümlülükleri Sözleşmenin feshi ile geçerliliğini sürdürür.

7.3. Eğer sözleşme İştirak’in ihlalinden dolayı Ortaklık Programı tarafından fes edilirse, Ortaklık Programı İştirak’in kazandığı fakat fesih tarihine kadar ödenmemiş komisyonları, bu gibi ihlallere teminat olarak alıkoyma yetkisine sahiptir. Ayrıca İştirak tarafından bu sözleşmede herhangi koşul (şart) ihlal edilmesinden dolayı Ortaklık Programı tarafından belirtilen bir zaman dilimi gerektirmez ve fesih derhal Ortaklık Programından İştirake etki eder.

7.4. Anlaşılırlık adına taraflar her iki tarafta sözleşmenin feshini kabul etmelidir, İştirak bundan sonra herhangi Ortaklık programından herhangi bir ödeme alma hakkına sahip olmayacaktır.

7.5. İştirak Ortak Programı’nın aylık en az 5 aktif hesabı temin etmemesi durumunda ortaklığı bitirme hakkını saklı tutar.

8. Gizlilik

8.1. Bütün fikri mülkiyetler, finans ve işletmelerle kısıtlı olmamak üzere şunları içerir, müşteri ve satın alan listeleri, bunun yanı sıra fiyat ve satış bilgileri ve ürünlerle ilgili tüm bilgiler, kayıtlar, işlemler, iş projeleri, yöntemler, ürün bilgileri, teknik iş bilgileri veya mantığı, ticari sırlar, Pazar fırsatları ve NgsBet Affiliates’in kişisel bilgileri gizlilik içinde işlem görecektir.NgsBet Affiliates’ten önceden açıkça belirtilen yazılı izin alınana kadar bu ve benzeri bilgiler kendi ticari veya diğer amaçları için kullanılamaz veya herhangi birine ve 3. Kişilere doğrudan veya dolaylı olarak açıklanamaz. Bu hüküm sözleşmenin feshine kadar geçerliliğini koruyacaktır.

9. Teminatlar

Ortaklık Programı ve Markamız hiçbir koşuda  İştirakçi veya diğer kişilerin; tamemen veya kısmen Markamızın web sitesi veya Partner Program’ındaki hatalar gecikmeler veya kopmalardan kaynaklanan kayıp, zarar ve değer kaybındaki yanlışlık, hata ve ihmallerden sorumlu olmayacaktır,

10. Şirket Hakları

10.1. Markamız dilediği zamanda Markamızın kendi takdiriyle,eğer gerekliyse Markamazın politikasına uymayan ve/veya Markamızın çıkarlarını korumak adına herhangi bir oyuncuyu geri çevirebilir veya oyuncunun hesabını kapatabilir.

11. Zorunlu Haller

Taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini icra ederken herhangi bir şekilde gecikmesi veya hata yapmasında sorumlu olacaktırlar, eğer gecikme veya hata şu durumları içeren ve kısıtlamayan iş ihtilafları, grevler, piyasalardaki karışıklıklar, doğal afetler, terörist yelmeler, sel, şimşek, hizmet veya iletişim hataları, depremler ve diğer acil durumlar gibi tarafların alacağı makul tedbirin ötesinde ve tarafın hatasından oluşan durumdan kaynaklanıyorsa.

12. Sözleşmedeki Değişiklikler

12.1 NgsBet Affiliates;işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlarına göre,bu sözleşmede herhangi bir şartı, her zaman, tek taraflı olarak, İştirak’e14 gün içinde bildirimle; düzeltebilir, değiştirebilir, kaldırabilir veya yeni bir şartı ekleyebilir. Bunun gibi değişiklikler İştirak’in belirtilen e-mail adresine, e-mail olarak gönderilecektir.

13. Bölünebilirlik Şartı / Feragat

13.1. İmkan olduğunca bu sözleşmedeki her madde yürürlükteki yasalarca etkili ve geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır; ama bu sözleşmedeki herhangi bir madde geçersiz, yasadışı veya herhangi bir şekilde icara edilemez ise bu gibi maddeler etkisiz sözleşmenin geri kalanı için etkisiz olacak şekilde icra edilemez ve geçersiz olacaktır. Feragatle kastedilen ise herhangi bir hakkın icra edilmesinde kaynaklanan davranışlarda veya hatalarda yazılı şekilde oluşmasıyla etkili olacağıdır.

13.2. Ortaklık Programı’nın ve Markalarımız’ın hatası; Ortaklık Programı ve Markamız Sözleşme hükümlerince dilediği zaman feragat etme hakkı oluşturmaz, İştirak bu Sözleşmede belirtilen tüm şartlara bağlı kalmak zorundadır.

14. Devir

14.1. İştirak bu Sözleşmeyi, kanun uyarınca veya başka bir şekilde Ortaklık Programının önceden yazılı iznini almaksızın devredemez.

14.2. Ortaklık Programı ve Markamız kanun uyarınca veya başka bir şekilde dilediği zaman, İştarik’in önceden iznini alarak Sözleşmeyi devredebilir.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

15.1. Bu sözleşme Curacao yasalarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır ve Bu sözleşmeyi ilgilendiren eylem ve antlaşmazlıklar Curacao mahkemelerine taşınır ve de İştirakin geri dönülmez rızası da Curaçao yargı yetkisindeki mahkemelerdir.

16. Ticari Markalar

16.1. Bu sözleşmede bulunan hiçbir hak taraflardan birine; ticari markadan kazanç veya mülkiyet hakkı, ticari ünvan, hizmet markası veya diğer tarafın öteki fikri mülkiyet haklarını sağlamaz. Dönem boyunca veya sonrasında taraflardan biri diğer tarafın, şirketin, şirketler grubunun markasını tescil ettirmeyecektir, girişimde veya itirazda veya yardımda veya diğerine girişimde bulunması için izinde bulunmayacak veya tescil etmeyecektir. Şayet ayrıca taraflardan biri diğer tarafa, diğer şirkete veya diğer tarafın şirketler grubuna ait olan temelde benzer markayı ve/veya karıştırılabilecek derece benzer markayı ne tescil ettirecektir ne tescil girişiminde bulunacaktır.

17. Komisyonlar

17.1.  Gelir Paylaşım modeli; İştirak’in ömrü boyunca; oyuncu olmak için başvuranlar tarafından oluşturulan Net Gelirlerin paylaşılmasıyla kurulur. Ortaklık bu sözleşmeye uygun olarak feshedilirse, İştirak başvuran oyunculardan olan kazanç haklarını kaybeder.

17.2. Net gelir, Brüt gelirlerin her biri için daha az oyuncu masrafı, daha az geri ödeme masrafı ve hileli işlemden oluşan gelir, daha az lisans ücreti anlamına gelir. Anlaşılabilirlik adına aşağıda şu şekilde belirtilmiştir:

Oyuncu masrafları; ücretsiz bahis, bonus para, turnuva sponsorlukları, VIP bonuslar, VIP sponsorluklar ve ek olarak her oyuncunun ödeneği gibi tanıtım masraflarını içerir.

Lisans ücreti; kumar vergisi, elektronik ödeme veya kredi kartı örgütleri tarafından alınan masraf kesintileri ve üçüncü kişilerin telif hakkı ücretlerini içerir.

Hilecilik; sınırlama ve hile olmaksızın;bonusların ve öbür promosyonların kötüye kullanılmasını, kara para aklama suçu ve diğer yasaların yönetmeliklerin ihlali ve çalıntı kredi kartlarının kullanılmasını içerir.

17.3 Net Gelir hesaplaması, öğesine göre aşağıdaki hesaplama yapısına uygun olarak hesaplanacaktır:

Bahis Merkezi:

Net Gelir =Brüt Gelir – (Oyuncu masrafları, geri ödeme masrafları ve hileli işlem, lisans ücreti)

Brüt gelir = Bahisler – (Kazanç - Düzeltmeler)

Düzeltmeler; misal iptal edilmiş bahisler, hatalı olarak belirtilenmiş etkinlikler ve ayrıca hatalı yapılmış para işlemlerinin düzelttirilmesini içermektedir.

Casino:

Net Gelir = Brüt Gelir – (Oyuncu masrafları, geri ödeme masrafları ve hileli işlem, lisans ücreti)

Brüt gelir = Bahisler – (Kazanç - bölgedeki ve havuzda toplanmış orta birikmiş para)

Poker:

Net Gelir = Brüt Gelir – (Oyuncu masrafları, geri ödeme masrafları ve hileli işlem, lisans ücreti)

Brüt Gelir = Turnuvada toplanan  para + Turnuva ücretleri

17.4 Standart Gelir paylaşımı komisyonu, Standart Ödüllendirme Programı altında Ortalık Programın websitesinde öğelerin kontrol edilmesi için plan yapar.

17.5. Gelir Paylaşım Komisyonu pasif gelirleri bir dahaki devretmez.

17.6. Bahiste toplanan paranın maksimum iadesinin geri ödeme uygulaması NgsBet.com veya herhangi bir iştirakçi tarafından %30’u geçirilmez. Eğer herhangi bir iştirakçi %30’dan fazla önerirse hesapları derhal kapatılır ve oluşturulan komisyon buna ek olarak soruşturma düzenler ve NgsBet.com’un kendi kararıyla el konulma işlemi yapılabilir.

17.7. 16.1.’deki şartın ihlali üzerine NgsBet.com sözleşme yükümlülüğünce İştirakçi’nin kişisel veya şirket bilgilerini Servis Sağlayıcılara duyurur, bu da Servis Sağlayıcılar tarafından kara listeye alınmasına sebep olur.

18. E-mail İletişiminden Aboneliğin İptal Edilmesi

Bundan sonra bülten veya tanıtım e-mailleri almak istemeyen İştirakler, gelecekteki mailleri almamak için NgsBet tarafından gönderilen her e-mailin üzerine yerleştirilmiş olan “unsubscribe” isimli linkin üzerine tıklayabilirler.

 

 

 

 

Standard Affiliate Agreement

The Agreement

By completing the Affiliate Application of the NgsBetAffiliate Partner Program (hereinafter the “Partner Program”) with the purpose of marketing the NgsBetAffiliatebrands (NgsBet.com), operated by Better World Ltd, a company duly registered under the laws of Curacao by means of registration No. 8048/JAZ2014-036 having its registered office at Level Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad in Curacao, the affiliate partner (hereinafter the “Affiliate”) agree to abide by all the Terms and Conditions set forth in this Agreement as well as to comply with the General Terms and Conditions and Privacy Policy of the website www.NgsBet.com and any other rules and/or guidelines made known to you from time to time at www.NgsBet.com.

The Partner Program reserves the right to change all or any part of this Agreement at any time with a min. of 14 days prior notice. If applicable, notice will be given by message to the contracting party’s email address and will be deemed to be served immediately when sent by the Partner Program. If the Affiliate does not agree to the changes the Affiliate should terminate this Agreement in accordance with its terms. The Affiliate’s continued participation following such changes shall constitute binding acceptance of such changes.

 

1. Purpose
1.1.    Our brands offers online Sportsbetting, Casino and Poker for which our brands has an interest in establishing affiliate relationships with the intention to attract and convert the Affiliates’ respective network of online gaming players.
1.2.    By referring players, the Affiliate will earn a commission in adherence to agreed commission plan from the activity of the referred players, to be paid in accordance with the Agreement by the Partner Program.
1.3.    This agreement outlines the opportunities and limitations in the advertising cooperation applicable to the Affiliate when referring and nurturing the Sportsbook, Casino and/or Poker players on Our Brands website/s.

2. Responsibilities and Obligations of NgsBetAffiliates

2.1.    NgsBetAffiliates shall assign a unique identification code to those new customers when referred via the Affiliate’s assigned link, administrate the generated turnover, calculate the Net Revenues and the total amount of commission earned via the Referrals in accordance with the applicable payment plan and calculation structure set forth in this Agreement.

2.2.    NgsBetAffiliates shall provide the Affiliate with commission statistics, and handle all customer services related to the business

2.3    NgsBetAffiliates shall ensure accuracy in the tracking and reporting to the highest reasonable standard.

2.4.    NgsBetAffiliates shall pay the Affiliate the amount due depending on the revenues generated, subject to the terms and conditions of this Agreement.

3. Collusion and Fraud

3.1 The term “fraud” in refer to affiliate collusion is an attempt by an affiliate or group of affiliate to generate fraudulent commission with a coordinated effort. Collusion shall include but not be limited to:
•    Coordinated bonus about in an attempt to artificially increase commissions,
•    Coordinated betting where such bets are made as an effort to artificially increase commissions,
•    Offering players financial incentives for the purpose of gaining a rebate from your affiliate commissions,
•    Duplicate affiliate and/or player accounts for the purpose of collusion and
•    Any other act which NgsBet.com may determine through detailed investigation as being used to generate fraudulent commissions.

4. Responsibilities and Obligations of the Affiliate

The Affiliate hereby warrants and undertakes:

4.1.    By joining our Partner Program, you agree to market, promote and refer potential players to Our Brands website/s, by maintaining your assigned links from your site to Our Brands website/s. This link may be established with one or more of our text links, banners and other marketing collaterals. You will be solely liable for the content and manner of your marketing and promotion activities. All such activities must be conducted at all times in a professional and lawful manner and pursuant to the terms and conditions of this Agreement.

4.2.    Not to perform any act which is libelous, discriminatory, obscene, unlawful or otherwise unsuitable or which contains sexually explicit, pornographic, obscene or graphically violent materials.

4.3.    Not to actively target any person who is under the legal age for gambling.

4.4.    Not to generate traffic to Our Brands by illegal or fraudulent activity, including but not limited to:

•    registering as a player or make deposits directly or indirectly to any player account through his tracker(s) for the Affiliates own personal use and/or the use  of its relatives, friends, employees or other related third parties, or in any other way attempt to artificially increase the commission payable or to otherwise defraud the Company. Violation of this provision shall be deemed fraud.
•    Sending spam emails and messages that meet any one or more of the following criteria: (i) unsolicited mailing; (ii) contains false or misleading statements; (iii) does not truthfully identify the source or the originating IP Address and / or the originating email address; (iv) does not contain an online and real time unsubscribe option, (v) bundles certain software with other software, particularly those of malicious intent or those that infringe on a person’s right to privacy, or (vi) inserts icons or causes software download or installation or similar action without the consent of the addressee.

4.5.    That the Affiliate understands that the Partner Program will not cooperate with a contracting party using a domain or subdomain which is confusingly similar to “NgsBet” or any other protected trademark and/or name right which belongs to the Partner Program, Our Brands or its Affiliates.

4.6.     Without prejudice to the marketing material as may be forwarded by the Partner Program and/or made available online through the partner website (https://www.NgsBetAffiliates.com) the Affiliate may not use Our Brands or other terms, trademarks and other intellectual property rights that are vested in the Partner Program and NgsBetAffiliates unless the Partner Program consents to such use in writing.

4.7.    To use only a link provided within the scope of the Partner Program, otherwise no warranty whatsoever can be assumed for proper registration and sales accounting. Also not to change or modify in any way any link or marketing material without prior written authorisation from the Partner Program.

4.8.     To be committed and adhere to the brand guidelines set forth by Our Brands and the Partner Program.

 5. Payment

5.1.    The commission is calculated at the end of each month and payments shall be performed by the 14th of each calendar month, provided that the amount due exceeds €100 (Minimum Threshold). 

If the balance due is less than the Minimum Threshold, it shall be carried over to the following month and shall be payable when the net balance exceeds the Minimum Threshold.

5.2.    If an error is made in calculating the commission, the Partner Program reserves the right to correct such calculation at any time and will immediately pay out underpayment or reclaim overpayment made to the Affiliate

5.3.    If the Affiliate disagrees with the balance due as reported, the Affiliate shall contact the Partner Program and indicate the reasons of such dispute.

5.4.    NgsBetAffiliates may delay payment of any outstanding balance to the Affiliate at NgsBetAffiliates sole discretion for up to thirty (30) days in cases of suspected illegal and/or fraudulent behaviour and/or behaviour otherwise in breach of this agreement, while it investigates and verifies that the relevant transactions comply with the provisions of this Agreement.

5.5.    No payment shall be due where the Affiliate is involved, intend to be involved or is aware of any act or traffic that involves the Affiliate which can be reasonably expected to constitute fraud or illegal activity under any applicable law, rule or regulation or in contravention with any provisions of this Agreement, including but not limited to money laundering, use of stolen credit cards, collusion and abuse of bonuses or other promotions.

5.6.    The Affiliate agrees to return all commissions generated from fraudulent or falsified transactions, plus carry all costs for legal causes or actions that may be brought against the Affiliate to the fullest extent of the law.

5.7.    The Affiliate shall be exclusively responsible for the payment of any and all taxes, levies, fees, charges and any other money payable or due both locally and abroad (if any) to any tax authority, department or other competent entity by the Affiliate as a result of the revenue generated under this Agreement. Our Brands nor the Partner Program shall in no manner whatsoever be held liable for any amounts unpaid but found to be due by the Affiliate and the Affiliate hereby indemnifies Our Brands and the Partner Program in that regard.

5.8.    At the sole discretion of the Partner Program the Affiliate may be provided with the opportunity to restructure its commercial agreement. Examples of alternative revenue sources could include a Cost Per Acquisition (CPA) plan. The Partner Program hereby makes it clearly known unto the Affiliate that only one type of commercial structure may be applied and it shall not be possible for two different commercial structures to co-exist. Therefore once an Affiliate opts to accept the Partner Program’s offer for a different revenue structure to the standard Commission Structure detailed in this Agreement, then the Affiliate is aware and hereby agrees and understands that the new proposed revenue structure shall replace his existing commission structure in its entirety. Notwithstanding the above, all the Affiliate’s obligations assumed under this present Agreement will still continue to apply to the Affiliate up until the termination of this Agreement and thereafter in accordance with the terms and conditions contained in this Agreement.

5.9    The Affiliate shall be entitled to the standard commission structure upon being accepted into partnership by the Partner Program. All revenue share commission structures shall be governed according to the calculation structure set forth in this agreement and a share of the revenue as outlined in the Standard Commission rate under article 17. Commissions.

6. Indemnification

6.1.    The Affiliate agrees to defend, indemnify and hold Our Brands and its affiliates, successors, officers, employees, agents, directors, shareholders and attorneys, free and harmless from and against any and all claims and liabilities, including reasonable legal and experts’ fees, related to or arising from:

•    Any breach of Affiliate’s representations, warranties or covenant s under this Agreement.

•    Affiliate’s use (or misuse) of the marketing materials

•    Any defamatory, libelous or illegal material contained within the Affiliate’s information and data.

•    Any claim or contention where the Affiliate’s information and data infringes any third party’s patent, copyright, trademark, or other intellectual property rights or violates any third party’s rights of privacy or publicity.

•    Any violation of this Agreement

6.2.    NgsBetAffiliates reserves the right to participate, at its own expense, in the defence of any matter.

7. Termination

7.1.    Agreement may be terminated by either party by giving a thirty (30) day written notification to the other party. Written notification may be given in the form of an email or letter delivered via post.

7.2.    The Contracting Parties hereby agree that on termination of this Agreement:

•    The Affiliate must return to the Partner Program any and all confidential information (and all copies and derivations thereof) in the Affiliate’s possession, custody and control.

•    The Affiliate will be entitled only to those earned and unpaid commissions as of the effective date of termination; however, the Partner Program may withhold the Affiliate’s final payment for up to ninety (90) days to ensure that the correct amount is paid. The Affiliate will not be eligible to earn or receive commissions after this date.

•    The Affiliate will release the Partner Program and Our Brands from all obligations and liabilities occurring or arising after the date of such termination, except with respect to those obligations that by their nature are designed to survive termination. Termination will not relieve the Affiliate from any liability arising from any breach of this Agreement, which occurred prior to termination and/or to any liability arising from any breach of confidential information even if the breach arises at any time following the termination of this Agreement. The Affiliate’s obligation of confidentiality towards the Partner Program and Our Brands shall survive the termination of this Agreement.

7.3.    If this Agreement is terminated by the Partner Program on the basis of breach of the Agreement by the Affiliate, the Partner Program shall be entitled to withhold the Affiliate’s earned but unpaid commissions as of the termination date as collateral for any claim arising from such breach. It is further specified that termination by the Partner Program due to a breach by the Affiliate of any of the clauses in this Agreement shall not require a notice period and such termination shall have immediate effect upon simple notification by the Partner Program to the Affiliate.

7.4.    For the sake of clarity the parties specifically agree that upon termination of this Agreement by either party, the Affiliate shall no longer be entitled to receive any payment whatsoever from the Partner Program. Provided that payments already due (earned and unpaid commissions) shall be paid out.

7.5     The Affiliate understands that the Partner program reserves the right to close any affiliate who does not provide for, at least 5 active accounts per month.

8. Confidentiality
8.1.    All intellectual property, including but not limited to business and financial, lists of customers and buyers, as well as price and sales information and any information relating to products, records, operations, business plans, processes, product information, business know-how or logic, trade secrets, market opportunities and personal data of NgsBetAffiliates shall be treated confidentially. Such information must not be used for own commercial or other purposes or divulged to any person or third party neither direct nor indirectly unless the prior explicit and written consent of NgsBetAffiliates has been obtained. This provision shall survive the termination of this Agreement.

9. Warranties
9.1.    The Partner Program and Our Brands shall in no event be liable to the Affiliate or anyone else for any inaccuracy, error or omission in, or loss, injury or damage caused in whole or in part by failures, delays or interruptions of the Our Brands website or the Partner Program.

10. Company Rights
10.1.    Our Brands may at any time and at Our Brands sole discretion, refuse any player or close a player’s account if it is necessary to comply with Our Brands policies and/or to protect the interest of Our Brands.

10.2.    The Partner Program may at sole discretion, refuse any applicant Affiliate and/or may close any Affiliate’s account if it is necessary to comply with the Partner Program’s and/or NgsBetAffiliates Policies and/or protect the interest of the Partner Program and/or Our Brands. If the Affiliate is in breach of this Agreement or of Our Brands General Terms and Conditions or other rules, policies and guidelines. The Partner Program and Our Brands reserve the right, in addition to closing the Affiliate’s account, to take any other legal steps to protect its interest.

11. Force Majeure

11.1.    Neither party shall be liable to the other for any delay or failure to perform its obligations under this Agreement if such delay or failure arises from a cause beyond the reasonable control of and is not the fault of such party, including but not limited to labour disputes, strikes, industrial disturbances, acts of God, acts of terrorism, floods, lightning, utility or communications failures, earthquakes or other casualty. If a force majeure event occurs, the non-performing party is excused from whatever performance is prevented by the force majeure event to the extent prevented. Provided that, if the force majeure event subsists for a period exceeding thirty (30) days then either party may terminate the Agreement without notice.

12. Changes to this Agreement

12.1.    NgsBetAffiliates reserves the right to amend, alter, delete or add to any of the provisions of this Agreement, at any time and at its sole discretion, with a 14 day notice to the Affiliate, subject to the terms and conditions set out in this Agreement. Any such changes will be e-mailed to the disclosed e-mail address of the Affiliate.

13. Severability / Waiver

13.1.    Whenever possible, each provision of this Agreement shall be interpreted in such a manner as to be effective and valid under applicable law but, if any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such provision will be ineffective only to the extent of such invalidity, or unenforceability, without invalidating the remainder of this Agreement. No waiver will be implied from conduct or failure to enforce any rights and must be in writing to be effective.

13.2.    The Partner Program’s and Our Brands failure to enforce the Affiliate’s adherence to all terms outlined in this Agreement shall not constitute a waiver of the right of the Partner Program and Our Brands to enforce said terms at any time.

14. Assignment

14.1.    The Affiliate may not assign this Agreement, by operation of law or otherwise, without obtaining the prior written consent of the Partner Program.

14.2.    The Partner Program and Our Brands may assign this Agreement, by operation of the law or otherwise, at any time without obtaining the prior consent of the Affiliate.

15. Governing Law & Jurisdictions

15.1.    This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Curacao and any action or dispute relating to this Agreement must be brought in Curacao and the Affiliate irrevocably consents to the jurisdiction of the Curacao law courts.

16. Trademarks

16.1.    Nothing contained in this Agreement will grant either party any right, title or interest in the trademarks, trade names, service marks or other intellectual property rights of the other party. At no time during or after the term will either party attempt or challenge or assist or allow others to challenge or to register or to attempt to register the marks of the other party or of any company within the group of companies of the other party. Provided also that neither of the parties will register nor attempt to register any trademark which is basically similar to and/or confusingly similar to any trademark which belongs to the other party or to any company contained within the other party’s group of companies.

17. Commissions

17.1.     The Revenue Share model shall constitute a share of the Net Revenue generated by the player referred by the Affiliate for the lifetime of the Player. Should the Partnership be terminated in accordance to this Agreement the Affiliate forfeits the rights to continued earnings from referred players.

17.2.    Net Revenue means the Gross Revenue for each product less Player Costs, less Chargebacks and revenue generated from fraudulent activity, less License fees and for the sake of clarity shall be understood as follows:

•  Player Costs includes Promotional costs such as free bets, bonus money, tournament sponsorships, VIP bonuses, VIP sponsorships plus any player Compensations.

•  License fee includes gaming tax, payment charges levied by electronic payment or credit card organizations and third party royalties.

•  Fraud includes without limitation, collusion; abuse of bonuses or other promotions; violation of money-laundering or other laws and regulations and use of stolen credit cards

17.3.     The Net Revenue calculation shall by product be calculated in accordance with below calculation structures:

 

Sportsbook:

Net revenue     = Gross Revenue minus (-)

Player Costs
Chargebacks and Fraud
License Fee
Gross Revenue = Stakes - Wins + Corrections*

 

* Corrections include such as cancelled bets, incorrectly settled events and otherwise incorrect transactions that are corrected

 

Casino:
Net revenue     = Gross Revenue minus (-)
Player Costs
Chargebacks and Fraud
License Fee
Gross Revenue = Wager - (Wins + local and pooled Jackpots)

 

 

Poker:
Net revenue     = Gross Revenue minus (-)
Player Costs
Chargebacks and Fraud
License Fee
Gross Revenue = Rake + Tournament Fees

 

17.4.    The standard Revenue Share commission plans for the products can be reviewed at the Partner Program website under Standard Reward Plans.

17.5.    The Revenue Share commission does not carry over negative revenue from month to month.

17.6 The maximum Rake Back allowance applied by NgsBet.com or any affiliates must not exceed 30%. If any affiliate offers more than 30%, their account will be closed with immediate effect and commissions generated will be held pending further investigation and may be confiscated at the sole discretion of NgsBet.com.

17.7 Upon violation of point 16.1, NgsBet.com is contractually obliged to release the Affiliate’s individual or company details to the Service Providers as part of our contractual agreement, which may result in the partner being blacklisted on the Service Providers.

18. Unsubscribe from our email communications

Affiliates who wish to no longer receive our newsletter or promotional emails may click on a link named “unsubscribe” which is embedded with every email sent by NgsBetAffiliates in order to not receive future email communications.